Bedømming

For å vurdere lagene i FIRST® LEGO® League bruker dommerne dommerskjema. Det er lurt for alle lag å sette seg godt inn i dommerskjemaene for å vite hva dere blir vurdert ut fra.
På turneringsdagen blir man vurdert på flere måter.

Laget skal holde presentasjoner innenfor
  • Prosjekt
  • Teknologi
  • Kjerneverdier

Man skal kjøre minst 3 robotkamper á 2,5 minutter

Man skal utforme og vise frem sin egen stand

Det varierer fra turneringssted til turneringssted hvordan presentasjonene legges opp, men ofte presenteres Prosjekt og Teknologi i egne rom, mens Kjerneverdier presenteres i lagets stand. På veiledermøtet får veilederen vite hvordan presentasjonene vil foregå på turneringsdagen. 

Før turneringen skal alle lag levere inn en rapport. Denne skal kort forklare innholdet i de ulike delene som laget har jobbet med. Bruk rapportmalen på lagsiden. Rapporten leveres på lagsiden ca. en uke før turnering. 
IMG_8736x-dommer

Dommerskjema:


banedommer-knapp

kjerneverdi-knapp

prosjekt-knapp

teknologi-knapp

dommer-markedsforing
Veiledning-bane
IMG_8579x-dommer