Turneringsdagen

Etter åtte uker møtes lagene til en regional turnering. Her skal dere møte andre lag som har arbeidet med det samme oppdraget og konkurrere om priser innenfor prosjekt, teknologi, kjerneverdier og robotkjøring i tillegg til Champion-prisen. Mest og viktigst av alt, feirer man den fantastiske innsatsen alle lag har lagt ned de siste ukene!
På turneringsdagen skal lagene ha presentasjoner for dommere innenfor alle kategorier. Noen av presentasjonene foregår i egne rom, mens andre foregår på lagets stand. Du kan lese mer om hvordan turneringen er på akkurat deres sted under “Turneringer”. På turneringsdagen får lagene presentere løsningene sine, både innenfor prosjekt og teknologi, samt presentere hvordan de har brukt kjerneverdiene gjennom arbeidsperioden. De skal også kjøre minst 3 robotkamper - som hver varer i 2,5 minutter. 

Før turneringen skal alle lag levere en rapport som beskriver det de har gjort innenfor prosjekt, teknologi, markedsføring og kjerneverdier. Rapportmal finnes på lagsiden. 

Eksempel på en turneringsdag

08:00 - Turneringsområdet åpner
08:15 - Veiledermøte
09:00 - Åpningsseremoni
10:00 - Presentasjoner starter
10:00 - Robotkamper 1. runde starter
10:50 - Robotkamper 2. runde starter
12:00 - Robotkamper 3. runde starter
14:00 - Avslutningsseremoni Explore (ikke med i alle turneringer)
14:30 - Kvartfinaler robotkjøring
15:00 - Semifinaler robotkjøring
15:30 - Finaler robotkjøring
16:00 - Avslutningsseremoni

Arena-fornebu2

Presentasjoner

Lagene skal holde presentasjoner i:

  • Prosjekt
  • Teknologi
  • Kjerneverdier
Kjerneverdier bedømmes ofte i lagets stand. Dette kan variere fra turneringssted til turneringssted. 

Robotkamper

Hvert lag kjører minst tre robotkamper der hver robotkamp varer i 2 min 30 sek. Her er det om å gjøre å oppnå flest mulig poeng på denne tiden. 

Etter de innledende rundene kjøres det finaler. I større turneringer kjøres det kvartfinaler, semifinaler og finale. 

Det er alltid de beste poengsummene fra hver runde som avgjør om man kommer videre til neste runde. 

IMG_0440x