Årets oppdrag handler om sport og aktivitet!

Her finner dere litt om hva fysisk aktivitet betyr for helsa vår, tips til aktiviteter både ute og inne, litt om hva forskningen sier, og flere andre artikler og filmsnutter.

Vi vet at flere og flere mennesker er for lite i fysisk aktivitet. Dette er ikke bra for helsa vår! Det påvirker ikke bare hvordan vi har det i livene våre, men i et større perspektiv har det også store konsekvenser for samfunnet vårt.

Så hvordan kan vi hjelpe mennesker å bli mer aktive? Det finnes mange muligheter til å leke og være aktive overalt, både ute og inne! Hvordan kan vi bruke parken, klasserommet, eller en asfaltert plass til fysisk aktivitet? Kan vi være aktive mens vi venter på noe, eller står i kø? Kan samfunnet, f eks politikerne som bestemmer, gjøre tiltak for å oppmuntre innbyggerne til å være mer i bevegelse?

Har vi mennesker de samme forutsetninger for å være i bevegelse? Har unge og gamle mennesker forskjellig utgangspunkt? Hva med mennesker med for eksempel en bevegelseshemning? Hvordan kan vi motivere alle til å være mer i aktivitet, uansett hvilket utgangspunkt man har? 

Lek gjør det morsommere å være aktiv. Man blir kreative når man vil leke, og denne kreativiteten kan motivere oss til å være mer aktive.

robotbord3
IMG_8199x-hopp
Vinnere1