Presentasjoner

Det nærmer seg turneringsdag, og presentasjoner må lages og øves på. Hva bør man tenke på da? 

Praktisk

 • Hjelp laget med å lage en disposisjon: hvordan kan laget legge frem prosessen og innovasjonen sin på en tydelig og
  engasjerende måte?
 • Ikke vær redd for å fortelle om utfordringer de møtte/feil de gjorde/hva de burde gjort annerledes. Dette viser evne til refleksjon.
 • Bruk dommerskjemaene for prosjekt, teknologi og kjerneverdier for å planlegge og finpusse innholdet.
 • Ta tiden mens laget øver for å disponere tiden riktig.
 • Hvis dere vil se hvordan noen andre lag har valgt å legge opp presentasjonene, kan dere finne dem her
sirkel-presentasjon2
sirkel-presentasjon1

Tips til laget

Gjør presentasjonen engasjerende ved å eksempelvis:
 • ha med robotverktøy/modell/prototype dommerne kan se og ta på
 • demonstrere bruken av robot/modellen/prototypen om mulig
 • vise relevante, korte skuespill/sketsjer
 • fortelle om behov fra bruker

Vis engasjement og interesse ved å:

 • smile og bruke kroppen - ikke vær redd for å ta plass!
 • bruke deres egne ord og være fri fra manus
 • se på dommerne og lagmedlemmene

Det viktigste er å øve. Øvelse gjør at dere:

 • blir trygg på innholdet og fri fra manus
 • har det mer morsomt og blir mindre nervøs
 • lettere formidler det dere ønsker å si

Inviter lærere, elever og/eller foreldre til å komme å se presentasjonen deres mens dere øver, og hold gjerne generalprøve!

Dokumenter arbeidet underveis

Når arbeidsperioden starter, kan det føles som at tiden går fort. For å lette arbeidet med presentasjonene på slutten av arbeidsperioden kan det være lurt å dokumentere innsatsen og viktige hendelser underveis. Det kan gjøres på flere måter, for eksempel:
 • bruke bildebloggen på lagsiden på hjernekraft.org
 • fotoansvarlig som tar bilder underveis
 • jevnlige lagmøter med referent
 • loggføring

Det er viktig å dokumentere arbeidet i alle delene av FLL, og spesielt Kjerneverdier bør ha ekstra fokus. Det er fordi arbeidet med kjerneverdiene ikke alltid er like håndfast. Her kan du som veileder gjøre en stor forskjell ved å gjøre laget bevisst på at de jobber med kjerneverdiene og oppfordre til refleksjon rundt hvordan de gjør det.

Ta bilder, skriv ned eksempler og erfaringer laget gjør underveis. Da blir det mye lettere å forberede presentasjonen av kjerneverdiarbeidet
på turneringen. Kanskje kan én elev ha spesielt ansvar for dette?

Lykke til med presentasjonene! Det er både lærerikt, spennende og gir masse mestringsglede. Husk at dommerne er der for å heie på dere, og gjør dette frivillig fordi de tror på FIRST LEGO League og morgendagens problemløsere!

sirkel-presentasjon3