På turneringsdagen kjemper lagene om priser innenfor alle kategoriene, og ikke minst om den gjeve Champions-prisen!

Den største premien er likevel gleden, engasjementet, vennskapene og læringen man opplever på en turneringsdag.

Prosjektprisen

Denne prisen går til det laget som gjennom sitt arbeid viser at de virkelig fullt ut har forståelse for årets tema. Laget har identifisert en aktuell problemstilling og innovative løsninger vektlegges. Selve presentasjonen vurderes også av dommerne, og kreativitet og engasjement er viktige elementer i tillegg til det faglige. 

Vekting opp mot FLL Champion: 35%

Kjerneverdiprisen

Denne prisen går til det laget som viser hvordan kjerne-
verdiene har spilt en viktig rolle i deres arbeid med FLL. Viktige stikkord er samarbeid, engasjement, respekt, inkludering og organisering. 

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 15%

__________________________________________________________________
Prisene bedømmes i hver kategori av dommere. De bedømmer etter et gitt dommerskjema. Dommerskjemaene finner dere her. 

Teknologiprisen

Denne prisen går til laget som på flere områder har utviklet en enestående robot. Viktige elementer er innovativt design, programmering, strategi, pålitelig konstruksjon, funksjonalitet og bruk av gode verktøy for å løse robotoppdragene. Laget vurderes ut fra den tekniske presentasjonen. I teknologipresentasjonen skal laget presentere /demonstrere sin konstruksjon, program og strategi. Laget skal ha med PC/Mac slik at de kan vise og forklare dommerne ett av programmene lagene har designet. 

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 30%

Robotkonkurransens 1. og 2. pris

 

1. pris går til laget som har flest poeng sammenlagt i to finalerunder, og 2. pris går til det andre finalelaget.

 

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 20%prisutdeling-2
pokal

FIRST
® LEGO® League Champion 

Mens de andre prisene er vunnet av lag som har vært best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. 

FLL-champion prisen går til det laget som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og realfag er, og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen med

FIRST® LEGO® League.

 

FLL Champion-vinneren får invitasjon til å delta i Skandinavisk finale 

Vinnere