Inspirasjon til CITY SHAPER℠

Velkommen til ny sesong av FIRST LEGO League! I år skal dere identifisere et problem med en egen bygning eller et offentlig sted i deres samfunn, og designe en løsning på problemet som dere også skal dele med andre. 

Akkurat som mennesker er byer svært ulike. Størrelse, befolkning, geografi og klima er viktige forskjeller som påvirker menneskene som bor der. Bor det mange eller få mennesker i byen din? Har alle samme bakgrunn, eller kommer de fra ulike steder i verden? Er det mange tilbud for barn og unge, eller mest for voksne? Ligger den på en bakketopp, eller spredt utover et større område?  Er det lett å komme seg frem i byen din, både for de med eller uten funksjonshemminger? Og ikke minst, hvordan er klimaet? 

For å hjelpe dere litt på vei med hva dere kan forske på har vi laget en side med inspirasjon for dere. Her vil dere lære mer om hva universell utforming er, hvilke yrker vi finner innen årets fagområde, og andre aktuelle artikler og filmsnutter. Lykke til! 

IMG_0041x
Universell utforming er et viktig tema i årets oppdrag. Er områdene og byggene i din by universelt utformet? I linkene under kan du lese mer om temaet og hva det innebærer.

Blindeforbundet

Norges Handikapforbund

Bufdir


Her kan du lese om å dyrke mat på taket, og om noen av yrkene som du finner innenfor årets tema.
Vi kan dyrke mat på taket!

Ingeniør

Energi og miljøingeniør

ArkitektNaturkrefter
Lurer du på hvordan en bygger bygninger som tåler vær, vind og jordskjelv? Her kan du lære litt mer.