Bedømming

For å vurdere lagene i FIRST® LEGO® League bruker dommerne dommerskjema. Det er lurt for alle lag å sette seg godt inn i dommerskjemaene for å gjøre seg kjent med vurderingskriteriene.
På turneringsdagen blir man vurdert på flere måter. 

Laget skal holde presentasjoner innenfor
  • Prosjekt
  • Teknologi
  • Kjerneverdier

Man skal kjøre minst 3 robotkamper á 2,5 minutter

Man skal utforme og vise frem sin egen stand. 

Dommerskjema:

NO_dommerskjema-knapp
NO-banedommer-knapp
Det varierer fra turneringssted til turneringssted hvordan presentasjonene legges opp. På veiledermøtet får veilederen vite hvordan presentasjonene vil foregå på turneringsdagen. 

Før turneringen skal alle lag levere inn en rapport. Denne skal kort forklare innholdet i de ulike delene som laget har jobbet med. Bruk rapportmalen. Rapporten leveres på lagsiden ca. en uke før turnering. 

Lurer du på hvordan en bedømmingssesjon kan se ut? Det finnes flere måter å å gjennomføre bedømming på. Under finner du to eksempler:
Presentasjon av alle kategorier samlet
Presentasjon av hver kategori for seg

dommer-markedsforing
Teknologipresentasjon
dommer-markedsforing