Innovativt prosjekt

Metoden som gir dere en flying start!


I presentasjonen 1-2-3 Kom i gang, finner du Prosjektmetoden. Denne metoden skal støtte laget ditt i prosessen mot å finne og velge et problem som laget skal forske på i prosjektperioden.

Målet med prosessen er å gi laget ditt en flying start ved at de kommer seg godt i gang med det innovative prosjektet tidlig i prosjektperioden. Det er fint og viktig og vil hjelpe dere på veien med utforskende læring. 
presentasjon-mocup
metode1
gul-lapper

1. Oppstart – Inspirasjon, refleksjon og idémyldring

Første steg i Prosjektmetoden er å hjelpe elevene dine med å forstå årets tema. Ved å vise et utvalg inspirasjonsbilder, videosnutter og lignende, får de et inntrykk av bredden, dybden, mulighetene og begrensningene i årets oppdrag. Snakk om ukjente begreper og pass på at alle forstår hva oppdraget går ut på. Be barna skrive ned alle yrkene de kan tenke seg til som jobber med transport. Hvilke utfordringer tror lagmedlemmene at disse yrkene møter i jobben sin? Hva kan gjøre den mer effektiv? 

Etterpå setter dere i gang med gullapp-aktiviteten. I gullapp-aktiviteten deler du ut en liten blokk med post-it-lapper til hver elev, deretter får de 5 minutter der de hver for seg skal skrive ned utfordringer relatert til årets tema. Det skal være en utfordring på hver lapp, for eksempel «brev i postkassen blir våte hvis det regner». Når tiden er ute, skal dere sile ideene på en pedagogisk og rettferdig måte, ved hjelp av et koordinatsystem.
 
metode2

2. Sortering av ideer – hvilke ideer kan vi jobbe videre med?

Du kan tegne koordinatsystemet på tavlen eller bruke 1-2-3 Kom i gang-presentasjonen og vise det på en skjerm. To akser krysser hverandre, der den ene viser hvor relevant ideen er til tema, den andre i hvor stor grad den er mulig å forske på. Elevene dine får plassere ideene sine der de hører hjemme: her kan hele laget gå opp og gjøre det samtidig, eller en og en om de synes det er greit.

Når alle ideene er plassert i koordinatsystemet tas ideene fra 1. kvadrant (relevante og mulige å forske på) og overføres til et nytt koordinatsystem hvor y-aksen viser sannsynligheten for å finne en innovativ løsning, og x-aksen viser om problemet/løsningen er nært oss/realistisk.

Del lappene fra 1. kvadrant i første koordinatsystem ut til andre elever enn de som skrev de, og be de tenke et par minutter før de setter de inn i det andre koordinatsystemet. Det er fint om de kan forklare hvorfor de plasserer der de gjør.

Lappene som for andre gang havner i 1. kvadrant skal plukkes ned og tas vare på før dere går inn i siste del av prosessen: foredling av ideene. 
 koordinatsystem
metode3
sirkel-metode

3. Foredling av ideer – gjør ideene til deres, og se mulighetene!

Forhåpentligvis vil laget ditt sitte igjen med minst tre ideer. Skriv hver idé på et A4-ark og setter en ring rundt. Del klassen inn i grupper på 3-4 elever som hver får utdelt et ark med en idé på. Rundt ideen på A4-arket skal hver gruppe skrive ned ideer, tips, spørsmål, mulige løsninger, fagfolk de kan kontakte og andre relevante kommentarer som bidrar til å utvikle ideen.

Når hver gruppe har gjort det på ideen de har, så bytter de A4-ark, leser det som er lagt til, før de gjentar prosessen og fyller på det som står.

Når dette er gjort så mange ganger at hver gruppe har bidratt på alle ideene, kan du samle de inn. Nå har du tre eller flere ideer som hele laget har bidratt til, og som alle føler eierskap til. 


4. Veien videre – hva gjør vi nå?

Det siste laget ditt gjør er å velge ide, lage en problemstilling, og legge en plan for hvordan de skal utforske den. Veien videre kan være: 
• se etter allerede eksisterende løsninge
• finne ut hvilken målgruppen dere har
• hvordan dere kan gå frem for å lage en prototype

Nå er laget klar for å utforske problemet videre!