Bedømming

For å vurdere lagene i FIRST® LEGO® League bruker dommerne dommerskjema. Det er lurt for alle lag å sette seg godt inn i dommerskjemaene for å vite hva dere blir vurdert ut fra.
På turneringsdagen blir man vurdert på flere måter. 

Laget skal holde presentasjoner innenfor
  • Prosjekt
  • Teknologi
  • Kjerneverdier

Man skal kjøre minst 3 robotkamper á 2,5 minutter

Man skal utforme og vise frem sin egen stand (obs! selv om mange turneringer vil gjøre delvis digitale løsninger, kan laget lage en egen stand/utstilling av prosjektet og laget sitt). 

Det varierer fra turneringssted til turneringssted hvordan presentasjonene legges opp. På veiledermøtet får veilederen vite hvordan presentasjonene vil foregå på turneringsdagen. 

Før turneringen skal alle lag levere inn en rapport. Denne skal kort forklare innholdet i de ulike delene som laget har jobbet med. Bruk rapportmalen. Rapporten leveres på lagsiden ca. en uke før turnering. 

Lurer du på hvodan en bedømmingssesjon ser ut? HER FINNER DU EN OVERSIKT (merk at dette gjelder dersom alle kategorier presenteres samtidig. Dersom de presenteres hver for seg, gjelder samme tid til presentasjon og spørsmål/svar). 
Teknologipresentasjon

Dommerskjema:

 
NO-banedommer-knapp 

NO_dommerskjema-knapp


dommer-markedsforing