Sjekkliste for leveranser i FIRST® LEGO® League

For å gjøre det lettere å holde oversikt over leveransene i FIRST® LEGO® League har vi laget en oversikt her.

Før turneringen:

 

Rapport:

Rapporten skal hjelpe dommerne å forberede seg til turneringsdagen. Rapporten leveres noen dager før turnering. Informasjon om dette vil bli gitt til veilederne på veiledermøtet.
Rapporten leveres på lagsiden deres på hjernekraft.org. Dere finner tegn- og bildebegrensninger i oppdraget og på lagsiden bak innlogging. 

Rapporten skal inneholde informasjon om:
- Prosjekt 
- Teknologi
- Kjerneverdier

Rapportmal
Eksempel på rapport (merk at markedsføring ikke lenger er en egen kategori). 

På turneringen:

 

Presentasjoner:

- Prosjekt
- Teknologi
- Kjerneverdier

Merk at det er to ulike modeller for hvordan presentasjonene avholdes. En hvor dere har tre separate presentasjoner med ulike tidspunkt, og en hvor dere holder alle presentasjonene rett etter hverandre. Dere vil få informasjon om dette fra turneringsarrangøren. I oppdraget står det hvor lange presentasjonene skal være. 

Robotkamper:

- Tre innledende runder (alle lag kjører minst 3 runder)
- Kvartfinaler (for de som kvalifiserer seg)
- Semifinaler (for de som kvalifiserer seg)
- Finaler (to runder for de som kvalifiserer seg)

Hver robotkamp varer 2,5 minutter - klokka settes ikke på pause. Det er beste poengsum som teller, deretter nest beste i samme eller forrige runde. I finalen er det laget med best sum av de to finalerundene som vinner. 

Forskningspresentasjon-2

TIPS!

  • Husk å sjekke oppdateringer jevnlig
  • Les dommerskjema nøye
  • Øv godt på presentasjonene, og vær forberedt på at hvem som helst av dere kan få spørsmål, så det er viktig at alle føler seg trygge på det dere har gjort
  • Ha det gøy mens dere holder på!
lyspaere
Bane