FIRST® LEGO® League Explore er lærerikt og inkluderende for elevene. Det er et opplegg som dekker mange av skolen kompetansemål. Flott opplevelse på turneringsdagen! 

                                                                                                                      Veileder, 2020

Hva gjør en veileder? 

Som veileder i FIRST® LEGO® League Explore vil du få muligheten til å være med på mange fine opplevelser sammen med klassen din! For å være veileder trenger du ingen spesielle forkunnskaper, men evnen til å engasjere og motivere barn som utforsker og lærer. Som veileder er hovedoppgaven å lese oppdraget nøye, støtte elevene i planlegging og gjennomføring, tilby nye perspektiver på det de jobber med, og overvåke prosessen og tidsbruk.

Arbeidsperioden starter ved oppdragsslipp i midten av september, og varer i åtte uker. I løpet av denne perioden skal laget forske på temaet i årets oppdrag, bygge og programmere lagmodellen (Exploresettet) og delta på en turnering hvor de presenterer funnene sine og modellen sin for 2-4 hyggelige dommere. FIRST® LEGO® League Explore er ikke en konkurranse, men en læringsopplevelse hvor fokus er at barna skal få utforske – lage og teste – dele.

 

Finn din nærmeste turnering under Turneringer
Les mer om hva veileder trenger å vite under Quick start til veilederen

en-god-veileder

Oppdraget i FIRST® LEGO® League Explore

Hver høst lanseres et nytt oppdrag i FIRST® LEGO® League. Oppdraget er samfunnsaktuelt og engasjerende for elevene, og lett tilgjengelig for de å forske og lære mer om. Eksempler på tidligere tema har vært matsikkerhet, mennesker i rommet, byutvikling og fysisk aktivitet. I tillegg skal de bygge og programmere en lagmodell og jobbe i tråd med kjerneverdiene. Oppdraget er delt i tre deler:  

Teknologi: Her skal laget bygge en lagmodell av LEGO® (utstyr i Exploresettet) og få den til å bevege seg ved å bygge og programmere en SPIKE Essential eller WeDo. Appen SPIKE har fine opplæringsmoduler for programmering for aldergruppen. 

Prosjekt: Her skal laget utforske og lære om årets tema og tilknytningen det har til elevenes egne liv. De kan lese, se klipp, kontakte mennesker i nærmiljøet som kan komme på skolebesøk, dra på ekskursjon med mer. Kanskje de kan finne nye løsninger på problemer knyttet til temaet?

Kjerneverdier: Her skal laget lære hva Kjerneverdiene er og reflektere over hvordan en kan jobbe i tråd med de. Kjerneverdiene skal jobbes med gjennom arbeidsperioden, og er viktig for relasjonsbygging i laget. 

Tredeling_Explore_2022_NO

Hvorfor delta i FIRST® LEGO® League Explore?

Det er mange gode grunner til å delta i FIRST® LEGO® League. Vi liker spesielt å løfte frem at barna får

 • jobbe med kompetansemål i mange fag på en helt ny måte
 • forske på det som dagens forskere forsker på
 • styrke samholdet i klassen - det gir en lagfølelse som varer lenge!
 • kjennskap til samfunnsaktuelle problemstillinger
 • jobbe med innovasjon
 • lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
 • bruke oppfinnsomhet og kreativitet
 • lage en poster/plakat for å formidle det de har lært
 • designe en modell med Exploresettet
 • lære å programmere en robot
 • presentere arbeidet sitt på en turnering
Les mer om hvorfor FIRST® LEGO® League hører hjemme i skolen under Konseptet i skolen


FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

 • Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
 • Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
 • Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
 • Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
 • Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
 • Moro: Vi har det gøy!
header-IMG_6879-klasserom