Lagets møte med dommeren

 


I motsetning til FIRST® Lego® League blir ikke FIRST® Lego® League Jr. lagene bedømt etter gitte kriterier og krav, istedenfor setter vi fokus kjerneverdiene.

Dommerne vil på turneringsdagen besøke hvert lag i standen deres, eller laget vil bli invitert til egne presentasjonsrom der dommerne venter spente på laget. Lagene vil bli møtt av dommere som har en genuin og entusiastisk interesse for arbeidet laget har gjort. Målet er å få en god dialog med lagets deltakere gjennom spørsmål om posteren, modellen, oppdraget og samarbeidet dem imellom. Alle skal bli sett og hørt, og deltakerne skal få vise de er stolt over arbeidet de har lagt inn i prosjektet. 

Presentasjon laget gjør foran dommeren varer i ca. 10 min. Laget forteller om seg selv og arbeidet sitt og viser frem sin poster og LEGO modell. Etterpå stiller dommerne spørsmål for å lære mest mulig av det laget har arbeidet med.
dommer-presentasjon
header-IMG_8517x-dommer