Vi får en del spørsmål om kommende sesong. Blir det sesong? Blir det turneringsdag? Og hvordan blir i så fall turneringsdagen?

FIRST Scandinavia, som står bak FIRST LEGO League (FLL) i Skandinavia, mener at det er forsvarlig å gjennomføre sesongen, selv om det vil være annerledes dette året enn før.

 
FLL i skolen
FLL er en gavepakke til skolene med tanke på Fagfornyelsen i Norge og læreplanene i Sverige og Danmark. Og slik situasjonen er nå vil skolene være åpne i alle de skandinaviske landene i høst. 
 
FLL er et fantastisk skoleprosjekt, og så lenge elevene fysisk er på skolen vil det la seg gjennomføre. Vi har fått signaler på at det kan være fint å ha et felles prosjekt i klassene når skolene nå er i gang.

 
Turneringsdagen
FIRST Scandinavia og turneringspartnerne våre vil til enhver tid forholde seg til smittevernreglene som foreligger.
Selv om det er vanskelig å spå hvordan resten høsten blir, skal vi få til gode lokale løsninger på turneringsdagen. Vi må nok forberede oss på at denne dagen ikke blir som før. Blant annet med tanke på antall publikum (og kanskje deltakere) som kan være tilstede. Vi har kartlagt flere mulige scenarioer og vil hjelpe alle turneringsbyene med å finne den riktige og beste løsningen for sin turnering.

Dersom det skulle vise seg at det ikke lar seg gjøre å arrangere en fysiske turnering, vil turneringen foregå digitalt. Det utarbeides en plattform der deltakerne skal presentere frem arbeidet sitt, både innenfor prosjekt, teknologi, kjerneverdier og kjøre robotkamper. Nærmere informasjon om dette vil komme fra de enkelte turneringsbyene under veiledermøtene som arrangeres i høst. 
Selv om det blir litt annerledes i år, skal vi få til FIRST LEGO League uansett!

Har dere spørsmål, ta kontakt med lokal prosjektleder/prosjektorganisasjon eller med oss i FIRST Scandinavia.

 
Turneringer og kontaktinformasjon
Kontakt oss i FIRST Scandinavia.
 
Vi ønsker alle lag lykke til i RePLAY-sesongen!
Avlutningsseremoni-stolt