Turneringsdagen

Etter åtte uker møtes lagene til en regional turnering. Her skal de vise frem prosjektet og LEGO®-modellen sin foran dommere. 
På turneringsdagen får lagene møte andre lag som har arbeidet med det samme oppdraget, og feire den fantastiske innsatsen alle lag har lagt ned de siste ukene!

Presentasjon laget gjør foran dommeren varer i ca. 10 minutter. Laget forteller om seg selv og arbeidet sitt og viser frem posteren/plakaten sin og LEGO®-modellen de har laget. Etterpå stiller dommerne spørsmål for å lære mest mulig om det laget har arbeidet med.

Eksempel på en turneringsdag:

09:30 - Lagene ankommer og setter opp LEGO-modellen og posteren i lagets stand
10:00 -  Åpningsseremoni
10:30-12:30 - Lagene presenterer arbeidet til dommere.
13:00 - Avslutningsseremoni

På avslutningsseremonien får alle deltakerne medalje. 

IMG_0276x