go to robotresults
Logo FLL
Besök sidan
Antal registrerade lag: 280
Logo FLL jr.
Besök sidan
Antal registrerade lag: 45
Logo Fll Discovery
Besök sidan
Antal registrerade lag: 61
Sport for the mind
FIRST® LEGO® League inspirerar barn och unga i åldern 4-16 år att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Genom samhällsaktuella uppdrag får deltagarna uppleva vetenskap och teknik på ett engagerande och spännande sätt!

Om konceptet

Varje höst kommer ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsrelevant tema. I uppdraget finns inga rätt eller fel svar. I FIRST® LEGO® League löser barn och ungdomar utmaningar som ingen vuxen vet svaret på!