Vil du bidra til at vi får enda flere realfagshelter (og andre helter) i Skandinavia i fremtiden? Bli sponsor da vel!

Siden starten i 2000 har stiftelsen FIRST Scandinavia, som arrangerer FIRST® LEGO® League i Skandinavia, vært avhengig av sponsormidler. Heldigvis har vi hatt mange gode sponsorer som har fulgt oss gjennom mange år og i 2015 kom FIRST Scandinavia med på det norske stadsbudsjettet. Les mer om FIRST® LEGO® League her.

Vi trenger flere sponsorer for å kunne arbeide for at enda flere barn i Skandinavia skal få mulighet til å mestre realfag og teknologi på en spennende, virkelighetsnær og ikke minst givende måte. I FIRST® LEGO® League er det plass til alle! 

Ønsker din bedrift å bli sponsor?

Kontakt Silje Kumeus - silje@firstscandinavia.org
engasjement-publikum